top of page

Herbestemmingswerken Sint-Remigiuskerk Neervelp

De Sint-Remigiuskerk wordt omgebouwd tot een plek voor ontmoeting, het kerkhof en de pastorietuin worden opengesteld voor iedereen.

Het project zal een socio-culturele herbestemming bieden aan de beschermde Sint-Remigiuskerk in Neervelp. Het verleden van de kerk en omgeving worden hierbij niet vergeten, maar gerespecteerd. Het kerkgebouw zelf wordt een ruimte voor ontmoeting, het kerkhof wordt als meditatieve stille ruimte mee geïntegreerd in het project en de tuin van de pastorie wordt opengesteld voor de gemeenschap.

Het herbestemmingsontwerp biedt een flexibel antwoord waarbij verschillende ruimtelijke indelingen van de kerk mogelijk zijn. Het kerkgebouw wordt toegankelijk gemaakt voor mindervaliden en biedt binnenin de nodige voorzieningen. Ook de verschillende toegangswegen naar en rondom de kerk, naar de pastorie worden ook aangepakt. Grenzend aan de pastorie komt een extra sanitaire blok.

Meer informatie m.b.t. de herbestemmingswerken vindt u via de gemeentelijke website.

Om dit alles te realiseren werd er en zal er de komende maanden zeer hard gewerkt worden met als doel oplevering einde mei 2023! Tijdens de werkzaamheden zal de oprit en parking slechts beperkt (te voet) toegankelijk zijn én niet toegankelijk met de wagen. Ons strijkatelier in Neervelp blijft tijdens de werken open volgens onze normale openingsuren m.u.v. enkele uitzonderlijke sluitingsdagen dewelke vooraf aangekondigd zullen worden*.
In het algemeen geldt dat de hinder omwille van werfverkeer het kleinste is vanaf 16u, we raden aan onze avondopeningen optimaal te benutten (elke dinsdag en vrijdag tot 19u30).

* UITZONDERLIJKE SLUITINGSDAGEN:
- Donderdag 23 maart'23
- Vrijdag 24 maart'23
- Woensdag 19 april'23
- Donderdag 20 april'23

Om de hinder tot een minimum te beperken worden de werfactiviteiten zo goed mogelijk aansluitend gepland, toch kunnen onvoorziene omstandigheden zoals slecht weer roet in het eten gooien.
In deze laatste fase wordt er naast het optrekken van de nieuwe sanitaire constructie, grenzend aan de pastorie, ook de parking en oprit aangepakt. De heraanleg van de parking omvat naast verhardingswerken o.a. de constructie van een metalen boogstructuur als verbinding tussen de pastorie en kerk. Tijdens de week van 13 maart 2023 starten de voorbereidingen voor de heraanleg van de parking met de noodzakelijke uitgraafwerken. Let op, ook na de betonneringswerken zal de parking niet toegankelijk zijn voor verkeer en blijft de hinder omwille van het werfverkeer bestaande. Einde mei zullen de werken afgerond zijn!

Heeft u hulp nodig? Laat het ons gerust weten, we steken graag een helpend handje toe.

bottom of page