top of page

Wist je dat?!

Eind 2022 polsten wij via een online enquête naar de tevredenheid van onze klanten over onze dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat elke onderneming alleen kan groeien d.m.v. zelfreflectie aan de hand van o.a. opbouwende feedback.
We lichten hieronder kort al enkele onduidelijkheden toe.

Bereikbaarheid administratieve dienst?
Wij zetten 100% in op onze werknemers, onze “uitblinkers”, zowel ondersteunend als financieel.
Ondersteunend? Wij maken o.a. onze planning, heel bewust, nog manueel en persoonlijk op met als ultieme doel dé ideale match te vinden tussen klant en huishoudhulp.
Financieel? Elke uitblinker ontvangt een mooie beloning/verloning, o.a. via maaltijdcheques van 8 euro.
Om dit te kunnen realiseren trachten wij onze overige “investeringen” te minimaliseren.
Eén klein team van één en half medewerkers ondersteunen onze uitblinkers en beheren Boutersem Blinkt van A tot Z. Van planning, human resources, financiën, ICT,….tot marketing.
Nemen we de telefoon niet onmiddellijk op? Mogelijks zijn we aan een andere lijn, of in gesprek met één van onze uitblinkers, of garanderen we continuïteit in ons strijkatelier, of….
Laat gerust een boodschap achter, we contacteren jou zo spoedig mogelijk.
Onze inspanningen lonen ook voor onze klanten. Zo rekenen wij tot op heden geen extra (administratieve) kosten aan, uniek in onze regio!

Communicatie bij afwezigheden?
Bij afwezigheid, omwille van verlof of ziekte of…, van de huishoudhulp wordt aan de huishoudhulp gevraagd om de klant rechtstreeks en tijdig op de hoogte te brengen. De ondersteunende diensten zijn niet 24/24, 7/7 beschikbaar. Deze verantwoordelijkheid levert naast de praktische organisatie ook veel positieve neveneffecten op. De werkrelatie tussen klant en huishoudhulp is cruciaal, contact via communicatie speelt hierin een belangrijke rol. Daarbovenop draagt het bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel en verhoogt het (mogelijks) de drempel om te snel/te vaak (onnodig) afwezig te melden. Uiteraard wordt bij een afwezigheid omwille van een ernstige reden of een langdurige afwezigheid de klant wel op de hoogte gebracht door de ondersteunende dienst.

Elke afwezigheid van de klant dient rechtstreeks door de klant aan het kantoor gemeld te worden. Het opvolgen van afwezigheden (en vervangingen) behoort niet tot de verantwoordelijkheid van de huishoudhulp. Hou bij eventuele annulaties wel rekening met de verwittigingstermijn van (min) 14 dagen en het maximum aantal annulaties van 4 op jaarbasis.

Vervangingen?
Helaas is het niet mogelijk om bij elke afwezigheid, kort of lang, een vervanging te organiseren.
Wij beschikken spijtig genoeg niet over een permanente vervang-huishoudhulp en al onze uitblinkers hebben hun vaste klanten. Alle vervangingen worden ad hoc georganiseerd op basis van beschikbaarheid (annulatie vaste klant) en geschiktheid (locatie, mobiliteit etc.). Daarbovenop is de vraag nog steeds groter dan het aanbod, ons doel is elk van onze klanten bij een (langdurige) afwezigheid hulp te bieden.

Onafhankelijke vzw?
Boutersem Blinkt is een onafhankelijke vzw gegroeid uit een gemeentelijke vzw. Uiteraard blijven we onze lokale dienstverlening afstemmen op Boutersem en omstreken. Wij streven elke dag opnieuw om te handelen naar onze waarden, ‘dichtbij’ onze klanten en uitblinkers.

bottom of page